Het kantoor treedt op voor alle rechtbanken van het land. Naast het contentieux voor de rechtbanken is het kantoor eveneens actief in de andere domeinen van de juridische dienstverlening, zoals het adviseren, het opstellen en het nazien van contracten, het vertegenwoordigen van cliënteel voor allerlei instanties, het begeleiden van het cliënteel bij onderhandelingen en bemiddelingen en het beheren van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassoprocedures.


BIJSTAND IN DE RECHTBANK

Wij beschikken over een ruime ervaring in gerechtelijke procedures voor de Belgische burgerlijke en administratieve rechtbanken. Bent u gedagvaard of moeten uw rechten worden afgedwongen? Wij behartigen uw belangen.


JURIDISCH ADVIES

U heeft een vraag over een juridisch probleem? Wij geven juridisch advies binnen alle expertisedomeinen van het kantoor. Wij nemen zo snel als mogelijk contact met u op en bezorgen u een helder advies met oog voor de praktijk.


CONTRACTEN

Wij maken voor u contracten op, we negotiëren en reviseren ze. Ook bij de opmaak van algemene voorwaarden (zowel verkoop, inkoop als aanneming) staan we klaar om in uw noden te voorzien.


GESCHILLENBESLECHTING

Wanneer u geconfronteerd wordt met een geschil, zoeken wij samen met u naar de beste oplossing. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in gerechtelijke procedures, ook door onderhandeling en bemiddeling trachten wij een optimale oplossing te bieden.


JURIDISCHE AUDIT

U kan beroep doen op Advocatenkantoor Van Ostaeyen voor een juridische audit van contracten of wanneer u een analyse wenst te maken van de juridische processen in uw onderneming. Wij onderwerpen alle relevante documenten aan een kritische en objectieve toets.


INCASSO

Kantoor Van Ostaeyen optimaliseert graag uw debiteurenbeheer. Wordt u toch geconfronteerd met een wanbetaler? Dan verzorgen wij de invordering van uw facturen van a tot z. Wij helpen u graag verder in elke fase van de invordering: van ingebrekestelling, dagvaarding tot de uitvoering van het vonnis.