Verplichte inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen vanaf 1 april 2017

Verplichte inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen vanaf 1 april 2017

Op 24 maart 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (BS 24 maart 2017). Het besluit omvat de uitvoeringsmaatregel voorzien in artikel 577-8, § 2/1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd bij de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (BS 28 juni 2010).

Dit koninklijk besluit van 15 maart 2017 maakt de opname van de functie van syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen verplicht vanaf 1 april 2017. Elke vereniging van mede-eigenaars moet zijn syndicus dus laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ongeacht of het om een professionele syndicus of om een mede-eigenaar gaat die voor de taak van syndicus werd aangesteld.

Elke nieuw opgerichte vereniging van mede-eigenaars moet zijn syndicus laten registreren ten laatste op de werkdag die de dag waarop zijn opdracht aanvangt.

Het koninklijk besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Voor de bestaande vereniging van mede-eigenaars werd een overgangsperiode uitgewerkt. De verenigingen van mede-eigenaars, die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van inwerkingtreding van het besluit, beschikken over een termijn van één jaar om te voldoen aan de verplichtingen van registratie

De registratie van syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet via een erkend ondernemingsloket verlopen.

 

Voor meer informatie over dit specifiek onderwerp kan u Hilke Van Ostaeyen contacteren.