KB plaatsing overheidsopdrachten op 9 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

KB plaatsing overheidsopdrachten op 9 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren werd vandaag, 9 mei 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het koninklijk besluit zorgt voor de uitvoering van titel 2 (“Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren”) van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Het bevat verder inwerkingtredingsbepalingen, voornamelijk voor de opdrachten in de klassieke sectoren. Het KB Plaatsing treedt in werking op 30 juni 2017 (met uitzondering van artikel 126 dat in werking treedt op 1 mei 2018).

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, werd goedgekeurd door de Ministerraad in tweede lezing op 28 april 2017. Dit ontwerp KB Uitvoering kan nog niet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, gezien de verwijzingen naar het toekomstig koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren.

Het is verder nog wachten op de uitvoeringsbesluiten inzake de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten en de bepalingen inzake Bestuur.

Wij houden u op de hoogte van de verdere evoluties.

Hilke Van Ostaeyen