Intrestvoet betalingsachterstand handelstransacties blijft 8%

Intrestvoet betalingsachterstand handelstransacties blijft 8%

De intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties blijft 8% gedurende het tweede semester van 2019 (periode: 01/07/2019-31/12/2019). (Mededeling FOD financiën BS 18 juli 2019)

Een handelstransactie wordt door de wet van 2 augustus 2002 gedefinieerd als: “een transactie tussen ondernemingen of ondernemingen en een overheidsinstantie die leidt tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het onderwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw-en civieltechnische werken tegen vergoeding” (Artikel 2,1° wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 7 augustus 2002). 

De intrestvoeten voor betalingsachterstand bij handelstransacties van de vorige jaren zijn de volgende: 

Periode:

Overeenkomsten:

Percentage (%):

2de semester 2019

 

Alle overeenkomsten

8%

1ste semester 2019

 

Alle overeenkomsten

8%

2de semester 2018

 

Alle overeenkomsten

8%

1ste semester 2018

 

Alle overeenkomsten

8%

2de semester 2017

 

Alle overeenkomsten

8%

1ste semester 2017

 

Alle overeenkomsten

8%

2de semester 2016

 

Alle overeenkomsten

8%

1ste semester 2016

 

Alle overeenkomsten

8,50%

2de semester 2015

 

Alle overeenkomsten

8,50%

1ste semester 2015

Overeenkomsten gesloten voor 16/03/2013

7,50%

Overeenkomsten vanaf 16/03/2013

8,50%

2de semester 2014

 

Overeenkomsten gesloten voor 16/03/2013

7,50 %

Overeenkomsten vanaf 16/03/2013

8,50%

1ste semester 2014

 

Overeenkomsten gesloten voor 16/03/2013

7,50%

Overeenkomsten vanaf 16/03/2013

8,50%

2de semester 2013

 

Overeenkomsten gesloten voor 16/03/2013

7,50%

Overeenkomsten vanaf 16/03/2013

8,50%

1ste semester 2013

 

Overeenkomsten gesloten voor 16/03/2013

8%

Overeenkomsten vanaf 16/03/2013

9%

 

 

 

 

 

Periode:

 

Percentage (%):

2de semester 2012

 

8%

1ste semester 2012

 

8%

2de semester 2011

 

8,50%

1ste semester 2011

 

8%

2de semester 2010

 

8%

1ste semester 2010

 

8%

2de semester 2009

 

8%

1ste semester 2009

 

9,50%

2de semester 2008

 

11,50%

1ste semester 2008

 

11,50%

2de semester 2007

 

11,50%

1ste semester 2007

 

11%

2de semester 2006

 

10%

1ste stemester 2006

 

9,50%

2de semester 2005

 

9,50%

1ste semester 2005

 

9,50%

2de semester 2004

 

9,50%

1ste semester 2004

 

9,5%

2de semester 2003

 

9,5%

1ste semester 2003

 

10%

2de semester 2002

 

10,5%

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u Hilke Van Ostaeyen contacteren.